Contact

Postadres:        Kogelstraat 36     5963 AP  Hegelsom

Tel. 077-3982299

kbohegelsom@gmail.com

Bestuur:

Henk van Dooren voorzitter 077 3982775
Jan Arts secretaris 077 3982299
Joop Hagens penningmeester 06 15475397
José Thielen-Willems bestuurslid 077 3984428
Mia Alaerds-Reintjes bestuurslid 077 3987972
Mia Buijssen-Keijsers bestuurslid 077 3983983
Tresi Knops-Curfs bestuurslid 077 3981722