Middagtocht Maaspark Ooijen-Wanssum

 
Op vrijdagmiddag 15 oktober a.s. organiseren we een excursie met de bus naar het Maaspark Ooijen-Wanssum.
 
In 1993 en 1995 werd Limburg opgeschrikt door twee grote overstromingen van de Maas. Dergelijke hoge
waterstanden waren sinds 1926 niet meer voorgekomen en de economische schade was dan ook enorm.
In 1996 werden tijdelijke maatregelen genomen die de veiligheid van het gebied op korte termijn moesten
verbeteren: op diverse plekken werden nooddijken aangelegd en de Oude Maasarm tussen Ooijen en
Wanssum, die voorheen altijd meestroomde met hoogwater, werd afgesloten. Deze tijdelijke maatregelen
zijn op lange termijn niet afdoende voor een goede bescherming van het gebied, daarom werd Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum uitgevoerd. Voor de hoogwaterbescherming werd in het gebied 20 kilometer waterkering gerealiseerd.
Er zijn twee nieuwe typen dijk ontwikkeld die aansluiten op het bijzondere landschap: de steilranddijk en de hogegronddijk.
Deze werden ingezet naast de traditionele dijk en de harde kering. De bestaande provinciale weg N270 werd om de kern
van Wanssum geleid. Vanuit Venray buigt de nieuwe 4 kilometer lange weg af richting het noorden, om via een 9 meter
hoge brug over de industriehaven ten oosten van het dorp weer aan te sluiten op de Koninginnebrug. Tot eind 2020
werden van Broekhuizen tot Geijsteren tal van maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren.
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum combineert de veiligheidsdoelstelling met de ontwikkeling van 340 hectare nieuwe
natuur en het scheppen van uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven. Ook de leefbaarheid van de inwoners in het
gebied gaat er de komende jaren op vooruit.
 
Op 26 september 2019 hebben we een bustocht door het gebied gehouden om de werkzaamheden te bezichtigen.
Nu het project eind 2020 is opgeleverd, gaan we weer een bustocht door het gebied houden om het eindresultaat te
bekijken. Onlangs is gebleken dat de getroffen maatregelen tijdens de overstroming van de Maas effectief zijn geweest.
 
Coronamaatregelen
Gebruik van mondkapjes in de touringcar is verplicht. Hier dient u zelf voor te zorgen.
In- en uitstappen door de passagiers dient te geschieden via de middendeur om de veiligheid
van de chauffeur te waarborgen. De vooringang wordt daarom ook alleen door de chauffeur
gebruikt.
 
Programma:
12.30 uur Bijeenkomst met koffie/thee in Zaal Debije en presentatie door gids Frans Janssen van het
Projectbureau Ooijen- Wanssum
13.15 uur Vertrek met de bus in Hegelsom voor een rondrit door het Maaspark Ooijen-Wanssum
16.00/ 16.30 uur Terugkomst in Hegelsom, waarna de middag in Zaal Debije wordt afgesloten met een 3 gangendiner.
De consumpties na terugkomst in Hegelsom en tijdens
het diner zijn voor eigen rekening.
 
Kosten: € 35,00 per persoon.
 
Opgave:
Deelname is mogelijk door inlevering van onderstaand strookje en contante betaling bij Joop Hagens, Bosstraat 13
(tel. 3985389) of per e-mail op het e-mailadres kbohegelsom@gmail.com
Betaling per bank heeft de voorkeur en dat is mogelijk op bankrekeningnummer NL 55 RABO 0120 493 047
ten name van KBO Hegelsom, onder vermelding van Middagtocht 15 oktober 2021
Inleveren en betalen vóór 5 oktober 2021